Bernadotteskolen i Hellerup

Vi lægger stor vægt på at have forsikringer af høj kvalitet, samt løbende at kunne få en faglig kompetent rådgivning i såvel generelle forsikringsspørgsmål som i helt konkrete sager. Forsikringsjuristen har kunne tilbyde os begge dele og løser opgaven på en meget tilfredsstillende og personlig måde. Forsikringsjuristen har gennem mange år været med til at vurdere og forslå justeringer i skolens forsikringer – ændringer der indholdsmæssigt har været solide og til en attraktiv pris.

Rudolf Steinerskolen, Kvistgaard

Det er vores erfaring at man også på forsikringssiden gør klogest i at bruge forsikringsmæglere med stor og mangeårig erfaring. Det har vi nydt godt af hos forsikringsmæglerfirmaet forsikringsjuristen, da vi skiftede til Allan og Bo, betød det bedre/bredere dækning og billigere præmie.