Forsikringsjuristen

Peter Bangs Vej 74
2000 Frederiksberg
Tlf.: 36 46 57 47

Administration

Allan Caspersen
Uvildig forsikringsformidler
ac@forsikringsjuristen.dk

Administration

Ann-Sofie Jørgensen
Uvildig forsikringsformidler
Head of office
aj@forsikringsjuristen.dk

Ann-Sofie Jørgensen er klageansvarlig jf. bekendtgørelse nr. 1264 af 8. December 2006

Administration

Maj K. Sundenæs
Uvildig forsikringsformidler
ms@forsikringsjuristen.dk

Administration

Mads Heinricy 
Forsikringsmæglerassistent
mh@forsikringsjuristen.dk

Administration

Karen Møller Drescher 
Forsikringsmæglerassistent
kd@forsikringsjuristen.dk

Administration

Cecilie Tolbod
Studiemedhjælper
kontakt@forsikringsjuristen.dk

Administration

Milo Truelsen
Studiemedhjælper
kontakt@forsikringsjuristen.dk